Schapen hoeden

SCHAPEN HOEDEN

Afhankelijk van het weer loopt het hoedseizoen van begin april tot en met eind november. Samen met mijn honden Ids en Lizy ga ik op pad met een kudde schapendames van ca 350 stuks.

De schapen kunnen worden ingezet om bepaalde vegetaties te bestrijden, zoals de Amerikaanse Wolfskers, de Reuzen Berenklauw en het tegengaan van vergrassing op de heide, maar ook om meer biodiversiteit te creëren in diverse gebieden, zoals dijken, stadparken en wegbermen. Bij natuurlijke begrazing zijn het tijdstip en de intensiteit van de begrazing dan ook van groot belang.

Schapen zijn mijn inziens een beter alternatief voor de luidruchtige gemotoriseerde grasmaaiers. Bovendien werkt bij schapen het MZM-principe: Maaien-Zaaien-Mesten.
Ook de natuurbeleving en het educatief aspect zijn belangrijke factoren, met name in de stedelijke gebieden.

Op dit moment werk ik bij de Schaapskudde in de Gemeente Nunspeet, werkveld Stakenberger Heide, Westeindse Heide en het Elspeter Veld.

De schapen zijn eigendom van  begrazingbedrijf Landschapsbeheer ’t Groene Veld De lammetjes worden in de winter geboren zodat ze in april goed mee kunnen lopen met de kudde.

Op de kalender kun je zien waar je ons kunt tegenkomen.

Onze belevenissen kun je volgen via de blog en op de fotosite.